Esko Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. apr. 2022
 • CVR 43211706

Virksomheden Esko Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 22. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -97.654 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-98’ DKK

Egenkapital

-58’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-98’ DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.221’ DKK

Bruttofortjeneste

-38’ DKK

Gældsforpligtelser

1.279’ DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -38’
  -
  -1’
  -
  -40’
  -
  -58’
  -
  -58’
  -98’
  -
  -98’
  -
  -98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.221’
  -
  -
  -
  -
  1.221’
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  1.221’
  40’
  -98’
  -
  -
  -58’
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  1.262’
  -
  -
  -
  1.266’
  1.221’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Esko Ejendomme ApS 22.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Kronhjorten 39 · DK-9530 Støvring 22.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 22.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-22 22.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør. 22.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Esko Nielsen 22.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Esko Nielsen 22.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Esko Ejendomme ApS

Kronhjorten 39
9530 Støvring

CVR

43211706

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. april 2022

P-nummer

1028189806

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

j.eskonielsen@gmail.com

Telefon

23366654

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-