AH HOLDING LUFTHAVNSVEJ APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. apr. 2022
 • CVR 43211188

Virksomheden AH HOLDING LUFTHAVNSVEJ APS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørresundby. De blev etableret i 11. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.577 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

Egenkapital

26’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-14’ DKK

Likviditetsgrad

6 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

568’ DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

Gældsforpligtelser

541’ DKK

Tilgodehavende

33’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  8’
  -8’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -14’
  -
  -14’
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  535’
  -
  -
  -
  -
  535’
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  568’
  40’
  -14’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  541’
  568’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AH HOLDING LUFTHAVNSVEJ APS 11.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nysøparken 14 · DK-9400 Nørresundby 11.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-11 11.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 11.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Arman Hissami 11.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arman Hissami 11.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AH HOLDING LUFTHAVNSVEJ APS

Nysøparken 14
9400 Nørresundby

CVR

43211188

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. april 2022

P-nummer

1028189385

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, eje og udvikle ejendom samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-