Contentfabrikken ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2022
 • CVR 43209361

Virksomheden Contentfabrikken ApS befinder sig i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer" og har adresse i Valby. De blev etableret i 15. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.495 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

Egenkapital

60’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

27’ DKK

Likviditetsgrad

84 %

Svag

Afkastningsgrad

15 %

God

Soliditetsgrad

31 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

195’ DKK

Bruttofortjeneste

53’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  53’
  -
  -24’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -6’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  83’
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  83’
  -
  -
  -
  22’
  90’
  112’
  195’
  40’
  20’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  105’
  -
  -
  -
  21’
  -
  133’
  195’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Contentfabrikken ApS 15.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Toftegårds Plads 2 · DK-2500 Valby 14.04.2023
Toftegårds Plads 1 · DK-2500 Valby 20.03.2023 13.04.2023
Gothersgade 11A · DK-1123 København K 15.04.2022 19.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 15.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-15 15.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Stig René Roskov Pedersen 15.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anja Kjærsgaard Hvam 15.04.2022
Stig René Roskov Pedersen 15.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Contentfabrikken ApS

Toftegårds Plads 2
2500 Valby

CVR

43209361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2022

P-nummer

1028187048

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591200
Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

contentfabrikkenkbh@gmail.com

Telefon

31359193

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed i form af medieproduktion, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller