JRL BILER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2022
 • CVR 43207997

Virksomheden JRL BILER ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Greve. De blev etableret i 20. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.641 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

Egenkapital

34’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-6’ DKK

Likviditetsgrad

608 %

God

Afkastningsgrad

-9 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

41’ DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

41’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  4’
  -4’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -6’
  -
  -6’
  -1’
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  40’
  41’
  41’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  41’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JRL BILER ApS 20.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbo Alle 82 · DK-2670 Greve 20.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 20.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-20 20.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 20.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
John Riber Larsen 20.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Riber Larsen 20.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JRL BILER ApS

Skovbo Alle 82
2670 Greve

CVR

43207997

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2022

P-nummer

1028186149

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed i automobilbranchen og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-