Anhalzer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2022
 • CVR 43206389

Virksomheden Anhalzer ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 10. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.130 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

Egenkapital

38’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

Likviditetsgrad

24 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

54’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  54’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  54’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anhalzer ApS 10.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglebakkevej 88A · DK-2000 Frederiksberg 25.06.2023
Østbanegade 161 · DK-2100 København Ø 10.04.2022 24.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.06.2022
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 10.04.2022 14.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-10 10.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør. 10.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Anhalzer Pedersen 10.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Anhalzer Pedersen 10.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anhalzer ApS

Fuglebakkevej 88
2000 Frederiksberg

CVR

43206389

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2022

P-nummer

1028183387

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve konsulentarbejde. Selskabets formål er endvidere at eje kapitalandele i andre selskaber eller foretage investeringer i øvrigt.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-