Garborg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. apr. 2022
 • CVR 43205080

Virksomheden Garborg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 19. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.268 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

Egenkapital

23’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-22’ DKK

Likviditetsgrad

45 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-14 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

127’ DKK

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

47’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -18’
  0
  -5’
  -
  -5’
  -22’
  -
  -22’
  -5’
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  80’
  80’
  -
  -
  -
  40’
  -
  47’
  127’
  40’
  -17’
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  10’
  -
  104’
  127’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Garborg Holding ApS 19.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Hostrups Have 9 · DK-4300 Holbæk 19.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-19 19.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 19.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Hvidtfeldt Garborg 19.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Hvidtfeldt Garborg 19.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Garborg Holding ApS

Hostrups Have 9
4300 Holbæk

CVR

43205080

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. april 2022

P-nummer

1028180825

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-