RBP TØMRER Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. apr. 2022
 • CVR 43203347

Virksomheden RBP TØMRER Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 19. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.500 DKK, mens den i 2022 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 149.434 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

149’ DKK

+172%

Egenkapital

642’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

147’ DKK

+170%

Årets resultat

2023149.434 DKK
2022-208.832 DKK

Likviditetsgrad

67 %

+450%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

680’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  0
  -
  156’
  156’
  147’
  -
  147’
  -2’
  149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  654’
  -
  -
  654’
  654’
  -
  -
  -
  -
  15’
  26’
  680’
  40’
  541’
  61’
  -
  642’
  -
  642’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  6’
  -
  38’
  680’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RBP TØMRER Holding ApS 19.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nøragervej 14 · DK-8830 Tjele 19.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-19 19.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 19.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Bork Pedersen 19.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Bork Pedersen 19.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RBP TØMRER Holding ApS

Nøragervej 14
8830 Tjele

CVR

43203347

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. april 2022

P-nummer

1028176321

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rasmus.toemrer@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-