Jumana og Co ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. apr. 2022
 • CVR 43194348

Virksomheden Jumana og Co ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Boeslunde. De blev etableret i 8. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.548 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

Egenkapital

43’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

Likviditetsgrad

135 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

Svag

Soliditetsgrad

39 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

109’ DKK

Bruttofortjeneste

7’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

90’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7’
  -
  -3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -1’
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  40’
  -
  -
  -
  50’
  90’
  109’
  40’
  3’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  109’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jumana og Co ApS 08.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Grønhøjvej 10 · DK-4242 Boeslunde 08.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 08.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-08 08.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jan Peter Johannsen 08.04.2022
Rikke Johannsen 08.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Peter Johannsen 08.04.2022
Rikke Johannsen 08.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jumana og Co ApS

Grønhøjvej 10
4242 Boeslunde

CVR

43194348

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. april 2022

P-nummer

1028169309

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

johannsen@hotmail.com

Telefon

26808720

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-