Mondrups Design ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. apr. 2022
 • CVR 43187058

Virksomheden Mondrups Design ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -259.269 DKK.

Medarbejderstaben består af 32 personer, hvor direktionen bl.a. består af Brian Mondrup Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-259’ DKK

Egenkapital

-219’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-315’ DKK

Likviditetsgrad

52 %

Svag

Afkastningsgrad

-51 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-36 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

604’ DKK

Bruttofortjeneste

1.874’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

425’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.874’
  -2.166’
  -15’
  -
  -308’
  -
  -7’
  -
  -7’
  -315’
  -
  -315’
  -
  -259’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  107’
  -
  107’
  -
  -
  72’
  72’
  179’
  -
  90’
  110’
  119’
  50’
  425’
  604’
  40’
  -259’
  -
  -
  -219’
  -
  -219’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  520’
  303’
  823’
  604’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mondrups Design ApS 08.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vodroffslund 3 · DK-1914 Frederiksberg C 29.07.2022
Vodroffslund 1 · DK-1914 Frederiksberg C 08.04.2022 28.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 08.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-31 31.08.2022
2022-04-08 08.04.2022 30.08.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Brian Mondrup Rasmussen 08.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Mondrup Rasmussen 08.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mondrups Design ApS

Vodroffslund 3
1914 Frederiksberg C

CVR

43187058

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. april 2022

P-nummer

1028160514

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

at drive restaurations- og catering virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

32

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-