Level-2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. mar. 2022
 • CVR 43187007

Virksomheden Level-2 ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 29. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.539 DKK, mens den i 2022 var på 377.220 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.479 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Britta Bech Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

-105%

Egenkapital

316’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

-104%

Årets resultat

2023-14.479 DKK
2022290.162 DKK

Likviditetsgrad

9.904 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-104%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

319’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -1’
  -
  1’
  -14’
  -
  -14’
  0
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  319’
  319’
  319’
  40’
  276’
  -
  -
  316’
  -
  316’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Level-2 ApS 29.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lysagervænget 40 · DK-8722 Hedensted 29.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 29.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-29 29.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Britta Bech Petersen 29.03.2022
Svend Ulka Petersen 29.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Britta Bech Petersen 29.03.2022
Svend Ulka Petersen 29.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Level-2 ApS

Lysagervænget 40
8722 Hedensted

CVR

43187007

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. marts 2022

P-nummer

1028160506

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Britta.Bech@Level-2.dk

Telefon

40342815

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-