JCS Ejendomme 2022 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. mar. 2022
 • CVR 43184229

Virksomheden JCS Ejendomme 2022 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 30. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 415.708 DKK, mens den i 2022 var på 522.957 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 204.930 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

205’ DKK

-18%

Egenkapital

3.770’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

263’ DKK

-15%

Årets resultat

2023204.930 DKK
2022250.670 DKK

Likviditetsgrad

31 %

-69%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-24%
Svag

Soliditetsgrad

69 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.445’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

416’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

1.176’ DKK

-41%

Tilgodehavende

364’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  416’
  -
  -185’
  -
  231’
  72’
  -41’
  -
  32’
  263’
  -
  263’
  -58’
  205’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.081’
  -
  -
  -
  -
  5.081’
  -
  -
  -
  209’
  142’
  364’
  5.445’
  40’
  3.730’
  -
  -
  3.770’
  -
  3.770’
  498’
  498’
  -
  -
  -
  -
  -
  726’
  -
  -
  -
  92’
  -
  1.176’
  5.445’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JCS Ejendomme 2022 ApS 30.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Topstykket 18 · DK-3460 Birkerød 30.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 30.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-30 30.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 30.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Sterler 30.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Sterler 30.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JCS Ejendomme 2022 ApS

Topstykket 18
3460 Birkerød

CVR

43184229

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. marts 2022

P-nummer

1028156878

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og drive ejendommen, matr.nr. 109y, Birkerød By, Bistrup, Topstykket 18, 3460 Birkerød, og anden hermed forbunden virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-