LR Holding, Bjerge ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2022
 • CVR 43180991

Virksomheden LR Holding, Bjerge ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Store Fuglede. De blev etableret i 5. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 168.376 DKK, mens den i 2022 var på 1.264.992 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.254 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-79%

Egenkapital

3.286’ DKK

+2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

92’ DKK

-79%

Årets resultat

202391.254 DKK
2022434.959 DKK

Likviditetsgrad

135 %

+225%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-93%
Svag

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.416’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

168’ DKK

-87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

176’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  168’
  -
  -13’
  -
  91’
  -
  -
  1’
  1’
  92’
  -
  92’
  -1’
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.140’
  2.000’
  -
  -
  2.100’
  3.240’
  -
  -
  56’
  97’
  22’
  176’
  3.416’
  100’
  3.136’
  50’
  -
  3.286’
  -
  3.286’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  130’
  3.416’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LR Holding, Bjerge ApS 05.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Søndervang 2 · DK-4480 Store Fuglede 05.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-02 02.02.2023
2022-04-05 05.04.2022 01.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 05.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 05.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Roan Bernow Jespersen 05.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Roan Bernow Jespersen 05.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LR Holding, Bjerge ApS

Søndervang 2
4480 Store Fuglede

CVR

43180991

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2022

P-nummer

1028152937

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja