Tortuga Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2022
 • CVR 43178245

Virksomheden Tortuga Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 1. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -50.588 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-51’ DKK

Egenkapital

-11’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

600’ DKK

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

Gældsforpligtelser

611’ DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  -
  -27’
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -51’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  600’
  600’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  600’
  40’
  -51’
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  582’
  -
  -
  -
  -
  8’
  5’
  29’
  600’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tortuga Holding ApS 01.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbrynet 23 · DK-2800 Kongens Lyngby 01.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-01 01.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Peter Lundbæk Nielsen 01.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Henrik Søndergaard Rønsov 04.12.2023
Peter Lundbæk Nielsen 01.04.2022
Peter Lundbæk Nielsen 01.04.2022 10.12.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tortuga Holding ApS

Skovbrynet 23
2800 Kongens Lyngby

CVR

43178245

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2022

P-nummer

1028149103

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt at foretage investering og kapitalanbringelser samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-