GRØN ENERGI TEKNIK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2022
 • CVR 43166069

Virksomheden GRØN ENERGI TEKNIK ApS befinder sig i branchen "Tagdækningsvirksomhed" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 31. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -174.340 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-174’ DKK

Egenkapital

-134’ DKK

Omsætning

889’ DKK

Resultat før skat

-174’ DKK

Likviditetsgrad

76 %

Svag

Afkastningsgrad

-41 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-31 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-20 %

Ikke tilfredsst.

Balance

430’ DKK

Bruttofortjeneste

-174’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

430’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  889’
  -174’
  -
  -
  1.063’
  -174’
  -
  -
  -
  -
  -174’
  -
  -174’
  -
  -174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  259’
  -
  -
  20’
  430’
  430’
  40’
  -174’
  -174’
  -
  -134’
  -
  -134’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  159’
  -
  564’
  430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRØN ENERGI TEKNIK ApS 31.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Stejlbjergvej 16 · DK-6000 Kolding 21.12.2023
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø 23.05.2023 20.12.2023
Rodskovvej 11 · DK-8543 Hornslet 31.03.2022 22.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
439100 Tagdækningsvirksomhed 31.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-18 18.12.2023
2022-03-31 31.03.2022 17.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 18.12.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 13.10.2023 17.12.2023
Selskabet tegnes af én direktør 31.03.2022 25.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Grøn Skammelsen 18.12.2023
Rasmus Grøn Skammelsen 31.03.2022
Rasmus Grøn Skammelsen 31.03.2022 25.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Grøn Skammelsen 31.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRØN ENERGI TEKNIK ApS

Stejlbjergvej 16
6000 Kolding

CVR

43166069

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2022

P-nummer

1028133088

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439100
Tagdækningsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40811229

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-