Spirit of Moldova ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2022
 • CVR 43164821

Virksomheden Spirit of Moldova ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København V. De blev etableret i 16. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.113 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

Egenkapital

137’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

142 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

143’ DKK

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  134’
  -
  -
  134’
  134’
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  143’
  150’
  -13’
  -
  -
  137’
  -
  137’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Spirit of Moldova ApS 16.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Oehlenschlægersgade 64 · DK-1663 København V 16.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 16.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-16 16.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 16.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 16.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Havndrup Schmidt 16.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Thykjær Flyndersøe 16.03.2022
Lasse Havndrup Schmidt 16.03.2022
Tobias Dyreborg Stampesøe 16.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Spirit of Moldova ApS

Oehlenschlægersgade 64
1663 København V

CVR

43164821

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2022

P-nummer

1028131697

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@lasseschmidt.dk

Telefon

61332590

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde services og konsulentbistand til firmaer i Østeuropa.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller