von Haffner Invest Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. mar. 2022
 • CVR 43164724

Virksomheden von Haffner Invest Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 30. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -55.331 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-55’ DKK

Egenkapital

-15’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-55’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-51 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-15 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

100’ DKK

Bruttofortjeneste

-51’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -51’
  -
  -
  -
  -51’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -55’
  -
  -55’
  -
  -55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  40’
  -55’
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  115’
  100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
von Haffner Invest Aps 30.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Travervænget 12B · DK-2920 Charlottenlund 05.09.2022
Travervænget 12B · DK-2920 Charlottenlund 30.03.2022 04.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-16 16.11.2023
2022-03-30 30.03.2022 15.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.11.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 13.09.2023 15.11.2023
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. 30.03.2022 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Adam von Haffner Paulsen 16.11.2023
Adam von Haffner Paulsen 30.03.2022
Adam von Haffner Paulsen 30.03.2022 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Adam von Haffner Paulsen 30.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

von Haffner Invest Aps

Travervænget 12
2920 Charlottenlund

CVR

43164724

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. marts 2022

P-nummer

1028131638

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

adamvonhaffner@gmail.com

Telefon

26132122

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i bæredygtig produktion af grøn mad med lavt klimaaftryk.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-