10 X Housing ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2022
 • CVR 43159550

Virksomheden 10 X Housing ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 27. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.692 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-40’ DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-51’ DKK

Likviditetsgrad

3 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.659’ DKK

Bruttofortjeneste

69’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

226’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  69’
  -
  -14’
  -
  55’
  -
  -106’
  -
  -106’
  -51’
  -
  -51’
  -11’
  -40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.433’
  -
  -
  -
  -
  7.433’
  -
  -
  -
  -
  169’
  226’
  7.659’
  40’
  -40’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.275’
  5.848’
  -
  -
  -
  -
  7.659’
  7.659’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
10 X Housing ApS 27.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Marielystvej 14 · DK-6000 Kolding 16.05.2023
Marielystvej 14 · DK-6000 Kolding 27.03.2022 15.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 27.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-27 27.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Adam Wael Hejjo 27.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Adam Wael Hejjo 27.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

10 X Housing ApS

Marielystvej 14
6000 Kolding

CVR

43159550

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2022

P-nummer

1028125034

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-