AngElle Bioengineering ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2022
 • CVR 43155881

Virksomheden AngElle Bioengineering ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 20. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 61.571 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

62’ DKK

Egenkapital

102’ DKK

Omsætning

67’ DKK

Resultat før skat

62’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

61 %

God

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

92 %

God

Balance

102’ DKK

Bruttofortjeneste

62’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

102’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  67’
  62’
  -
  -
  5’
  62’
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  62’
  -
  62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  102’
  102’
  40’
  62’
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AngElle Bioengineering ApS 20.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
N. Jespersens Vej 15 · DK-2000 Frederiksberg 20.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 20.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-20 20.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Irini Angelidaki 25.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Irini Angelidaki 20.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AngElle Bioengineering ApS

N. Jespersens Vej 15
2000 Frederiksberg

CVR

43155881

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2022

P-nummer

1028120210

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

AngElleBioEng@gmail.com

Telefon

30613889

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-