Darix ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2022
 • CVR 43152424

Virksomheden Darix ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 21. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.551 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

+81%

Egenkapital

-39’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

+86%

Årets resultat

2023-12.551 DKK
2022-66.811 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-15.308 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-80.331 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -3’
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  40’
  -79’
  -
  -
  -39’
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  -
  -
  8’
  -
  39’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Darix ApS 06.06.2024
Darix Holding ApS 21.03.2022 05.06.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Dalvejen 101 · DK-8600 Silkeborg 06.06.2024
Bohrsvej 14 · DK-8600 Silkeborg 21.03.2022 05.06.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 06.06.2024
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.03.2022 05.06.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-06-06 06.06.2024
2022-03-21 21.03.2022 05.06.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 21.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Clausen 21.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Clausen 21.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Darix ApS

Dalvejen 101
8600 Silkeborg

CVR

43152424

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2022

P-nummer

1028116604

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Darix Holding ApS

Branchekode

467310
Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som handelsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-