Brædder Frandsen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2022
 • CVR 43145487

Virksomheden Brædder Frandsen ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 22. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.442 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

Egenkapital

60’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

Likviditetsgrad

9 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.111’ DKK

Bruttofortjeneste

113’ DKK

Gældsforpligtelser

4.051’ DKK

Tilgodehavende

111’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  113’
  -
  -27’
  -
  86’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -15’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.000’
  -
  -
  -
  -
  4.000’
  -
  -
  -
  1’
  110’
  111’
  4.111’
  40’
  20’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  2.869’
  -
  -
  -
  2.869’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.182’
  4.111’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brædder Frandsen ApS 22.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Buggesgade 9 · DK-5500 Middelfart 22.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 22.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-22 22.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 22.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Simon Hartvig Brædder Frandsen 22.03.2022
Silje Marie Brædder Frandsen 22.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Hartvig Brædder Frandsen 22.03.2022
Silje Marie Brædder Frandsen 22.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brædder Frandsen ApS

Buggesgade 9
5500 Middelfart

CVR

43145487

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2022

P-nummer

1028108105

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sf@fjelstedskov.dk

Telefon

60176690

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja