Byrgesen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. mar. 2022
 • CVR 43144111

Virksomheden Byrgesen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 21. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.369 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

Egenkapital

47’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

Likviditetsgrad

16 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

51’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  51’
  -
  -3’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Byrgesen ApS 21.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Grønskifte 2 · DK-2650 Hvidovre 21.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-21 21.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 21.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Martin Hallundbæk Byrgesen 21.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Hallundbæk Byrgesen 21.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Byrgesen ApS

Grønskifte 2
2650 Hvidovre

CVR

43144111

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. marts 2022

P-nummer

1028105939

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martinslott@hotmail.com

Telefon

22105906

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i andre virksomheder og udføre konsulent arbejde

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-