JayAren ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2022
 • CVR 43136674

Virksomheden JayAren ApS befinder sig i branchen "Taxikørsel" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 10. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.454 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Wajahat Shahid Ali.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30’ DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

30’ DKK

Resultat før skat

30’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

76 %

God

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

100 %

God

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

30’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  30’
  30’
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JayAren ApS 10.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tilst Parkvej 16 · DK-8381 Tilst 10.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
493200 Taxikørsel 10.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-10 10.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Wajahat Shahid Ali 10.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Wajahat Shahid Ali 10.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JayAren ApS

Tilst Parkvej 16
8381 Tilst

CVR

43136674

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2022

P-nummer

1028096530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

493200
Taxikørsel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-