Roald VVS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2022
 • CVR 43126849

Virksomheden Roald VVS ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 15. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 931.799 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Johnny Roald Bording Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

932’ DKK

Egenkapital

972’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

1.203’ DKK

Likviditetsgrad

167 %

God

Afkastningsgrad

42 %

God

Soliditetsgrad

34 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

2.888’ DKK

Bruttofortjeneste

2.618’ DKK

Gældsforpligtelser

1.906’ DKK

Tilgodehavende

2.739’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.618’
  -1.414’
  -
  -
  1.204’
  0
  -
  -
  0
  1.203’
  -
  1.203’
  -272’
  932’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  149’
  -
  149’
  -
  -
  -
  -
  149’
  100’
  958’
  -
  73’
  1.019’
  2.739’
  2.888’
  40’
  873’
  59’
  -
  972’
  -
  972’
  10’
  10’
  -
  -
  -
  -
  261’
  -
  -
  -
  -
  1.233’
  377’
  1.645’
  2.888’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Roald VVS ApS 11.10.2022
Roald 2022 ApS 15.03.2022 10.10.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Erhvervsvej 19 · DK-2600 Glostrup 11.10.2022
Åshøjvej 28 · DK-4600 Køge 15.03.2022 10.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 15.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-11 11.10.2022
2022-03-15 15.03.2022 10.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 15.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Roald Bording Jensen 15.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Roald Bording Jensen 15.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Roald VVS ApS

Erhvervsvej 19
2600 Glostrup

CVR

43126849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2022

P-nummer

1028084184

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværkerydelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-