Livsen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2022
 • CVR 43126636

Virksomheden Livsen ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aulum. De blev etableret i 14. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.989 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

Egenkapital

35’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

58 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

60’ DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  25’
  60’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Livsen ApS 14.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Grønningen 55 · DK-7490 Aulum 30.06.2022
Grønningen 55 · DK-7490 Aulum 14.03.2022 29.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 14.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-14 14.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lars Østergaard Simonsen 14.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Østergaard Simonsen 14.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Livsen ApS

Grønningen 55
7490 Aulum

CVR

43126636

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2022

P-nummer

1028083951

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

los@freightsolution.io

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er primært investering i anparter, aktier og kapitalinteresser i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-