Malerfirma MA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2022
 • CVR 43126288

Virksomheden Malerfirma MA ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 15. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 294.429 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Muslim Yusupovich Alkhnov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

294’ DKK

Egenkapital

220’ DKK

Omsætning

887’ DKK

Resultat før skat

338’ DKK

Likviditetsgrad

166 %

God

Afkastningsgrad

61 %

God

Soliditetsgrad

40 %

God

Overskudsgrad

38 %

God

Balance

554’ DKK

Bruttofortjeneste

658’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

554’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  887’
  658’
  -320’
  -
  229’
  338’
  -
  -
  -
  -
  338’
  -
  338’
  -43’
  294’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’
  -
  -
  17’
  554’
  554’
  40’
  180’
  114’
  -
  220’
  -
  220’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  334’
  554’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Malerfirma MA ApS 15.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ahornvænget 8 · DK-3250 Gilleleje 15.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 15.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-15 15.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 15.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Muslim Yusupovich Alkhnov 15.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Muslim Yusupovich Alkhnov 15.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Malerfirma MA ApS

Ahornvænget 8
3250 Gilleleje

CVR

43126288

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2022

P-nummer

1028083285

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

maler1984@hotmail.com

Telefon

71492496

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som malervirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-