IMF ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2022
 • CVR 43112627

Virksomheden IMF ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Hundested. De blev etableret i 8. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.950 DKK, mens den i 2022 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -616.751 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-617’ DKK

+7%

Egenkapital

-1.280’ DKK

-93%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-616.751 DKK
2022-663.196 DKK

Likviditetsgrad

14 %

-74%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-305 %

-257%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-635 %

-618%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

201’ DKK

-73%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

201’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -614’
  77’
  -79’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -617’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  1’
  201’
  201’
  -
  -1.280’
  -
  -
  -1.280’
  -
  -1.280’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  1.481’
  201’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IMF ApS 08.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 71 · DK-3390 Hundested 08.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 08.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-08 08.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Iben Maria Fredsøe 08.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Iben Maria Fredsøe 08.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IMF ApS

Søndergade 71
3390 Hundested

CVR

43112627

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2022

P-nummer

1028065856

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ibenfredsoe@yahoo.com

Telefon

51224273

Hjemmeside

-

Formål

Køb og salg af fast ejendom og herved beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-