Christina Mauritzen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2022
 • CVR 43111035

Virksomheden Christina Mauritzen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 7. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -48.893 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 493.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

494’ DKK

> +999%

Egenkapital

874’ DKK

+99%

Omsætning

-

Resultat før skat

494’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023493.750 DKK
2022-49.905 DKK

Likviditetsgrad

9.630 %

+97%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

883’ DKK

+97%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

883’ DKK

+97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  494’
  -
  494’
  -
  494’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  383’
  883’
  883’
  40’
  773’
  61’
  -
  874’
  -
  874’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  9’
  883’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Christina Mauritzen Holding ApS 07.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Jensens Vej 1 · DK-8260 Viby J 07.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-07 07.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 07.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Christina Mauritzen Holvad 07.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christina Mauritzen Holvad 07.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Christina Mauritzen Holding ApS

Carl Jensens Vej 1
8260 Viby J

CVR

43111035

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2022

P-nummer

1028063918

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-