Sidevognen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2022
 • CVR 43109391

Virksomheden Sidevognen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 8. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2024 på -6.250 DKK, mens den i 2023 var på -17.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 173.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

174’ DKK

> +999%

Egenkapital

41’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

174’ DKK

> +999%

Årets resultat

2024173.750 DKK
20237.409 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

41’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+64%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2024
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  174’
  -
  174’
  -
  174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2024
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  41’
  40’
  1’
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sidevognen Holding ApS 08.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ingridsvej 110 · DK-4070 Kirke Hyllinge 08.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-09 09.03.2022
2022-03-08 08.03.2022 08.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 08.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Philip Hegaard Christiansen 08.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Christian Jørgensen 09.03.2022
Hans Christian Jørgensen 09.03.2022 26.09.2023
Philip Hegaard Christiansen 08.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sidevognen Holding ApS

Ingridsvej 110
4070 Kirke Hyllinge

CVR

43109391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2022

P-nummer

1028061737

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

philiphegaard@gmail.com

Telefon

92909092

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i virksomheder samt hermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-