JS-tek ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2022
 • CVR 43108336

Virksomheden JS-tek ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 5. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.040.495 DKK, mens den i 2022 var på 977.280 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 308.715 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Johnni Stræde.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

309’ DKK

-20%

Egenkapital

617’ DKK

+45%

Omsætning

-

Resultat før skat

397’ DKK

-20%

Årets resultat

2023308.715 DKK
2022386.138 DKK

Likviditetsgrad

286 %

-1%
God

Afkastningsgrad

43 %

-44%
God

Soliditetsgrad

65 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

948’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

1.040’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

948’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.040’
  -637’
  -
  -
  403’
  3’
  -9’
  -
  -6’
  397’
  -
  397’
  -89’
  309’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  831’
  948’
  948’
  40’
  577’
  -
  -
  617’
  -
  617’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  331’
  948’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JS-tek ApS 05.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Viborgvej 123 · DK-8600 Silkeborg 05.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 05.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-05 05.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Johnni Stræde 05.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnni Stræde 05.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JS-tek ApS

Viborgvej 123
8600 Silkeborg

CVR

43108336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2022

P-nummer

1028060463

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-