Ejendomsselskabet Brøns ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2022
 • CVR 43101277

Virksomheden Ejendomsselskabet Brøns ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 4. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 263.459 DKK, mens den i 2022 var på -12.720 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.169 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

+191%

Egenkapital

38’ DKK

+65%

Omsætning

-

Resultat før skat

20’ DKK

+203%

Årets resultat

202315.169 DKK
2022-16.735 DKK

Likviditetsgrad

104 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

1 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.444’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

263’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

4.403’ DKK

0%

Tilgodehavende

190’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  263’
  -
  -53’
  -
  211’
  0
  -191’
  -
  -191’
  20’
  -
  20’
  -5’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  4.254’
  -
  -
  -
  -
  4.254’
  -
  -
  -
  -
  188’
  190’
  4.444’
  40’
  -2’
  -
  -
  38’
  -
  38’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  4.220’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  183’
  4.444’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Brøns ApS 04.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Innannguaq 8 · GL-3900 Nuuk 04.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 04.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-04 04.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Nive Gitte Brøns 04.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nive Gitte Brøns 04.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Brøns ApS

Innannguaq 8
3900 Nuuk

CVR

43101277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2022

P-nummer

1028052622

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe lejligheder og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-