Egebro ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2022
 • CVR 43100629

Virksomheden Egebro ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 3. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.596 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

Egenkapital

52’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

Likviditetsgrad

97 %

Svag

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.192’ DKK

Bruttofortjeneste

44’ DKK

Gældsforpligtelser

2.141’ DKK

Tilgodehavende

92’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  44’
  -
  -
  -
  44’
  -
  -30’
  -
  -30’
  15’
  -
  15’
  -3’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.100’
  -
  -
  -
  -
  2.100’
  -
  -
  -
  -
  33’
  92’
  2.192’
  40’
  12’
  -
  -
  52’
  -
  52’
  -
  -
  1.582’
  -
  -
  -
  2.045’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  95’
  2.192’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Egebro ApS 03.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Grønnevangen 27 · DK-6000 Kolding 03.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 03.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-03 03.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Allan Egebro 03.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Egebro 03.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Egebro ApS

Grønnevangen 27
6000 Kolding

CVR

43100629

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2022

P-nummer

1028051618

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

allanegebro@hotmail.com

Telefon

20864184

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-