Kornum Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. feb. 2022
 • CVR 43083244

Virksomheden Kornum Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 24. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 78.884 DKK, mens den i 2022 var på 84.696 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.563 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

-197%

Egenkapital

37’ DKK

-53%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

-174%

Årets resultat

2023-41.563 DKK
202243.061 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-73%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-162%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

1 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6.080’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

79’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

74’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  79’
  -
  -120’
  -
  -41’
  1’
  -1’
  -
  0
  -41’
  -
  -41’
  0
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  6.006’
  -
  -
  -
  -
  6.006’
  -
  -
  -
  52’
  22’
  74’
  6.080’
  40’
  -3’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.813’
  -
  -
  -
  24’
  -
  6.043’
  6.080’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kornum Ejendomme ApS 24.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Rødstjærtevej 1 · DK-4200 Slagelse 24.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 24.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-24 24.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Birgit Kornum 24.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgit Kornum 24.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kornum Ejendomme ApS

Rødstjærtevej 1
4200 Slagelse

CVR

43083244

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. februar 2022

P-nummer

1028030726

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kornum@bi-son.dk

Telefon

28401607

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-