heimhub. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. feb. 2022
 • CVR 43083112

Virksomheden heimhub. ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 24. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.753 DKK, mens den i 2022 var på -6.360 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.376 DKK.

I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Tomasz Jacek Makowski.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-90%

Egenkapital

24’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-106%

Årets resultat

2023-10.376 DKK
2022-5.456 DKK

Likviditetsgrad

16 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-5 %

+72%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

-89%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

249’ DKK

+554%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-85%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

35’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -13’
  -
  -13’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  214’
  214’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  214’
  -
  -
  -
  -
  31’
  35’
  249’
  40’
  -182’
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  225’
  249’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
heimhub. ApS 14.11.2023
Wolmer Capital ApS 24.02.2022 13.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Østerled 28B · DK-4300 Holbæk 24.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 01.11.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.02.2022 31.10.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-14 14.11.2023
2022-02-24 24.02.2022 13.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse i forening 16.11.2023
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 24.02.2022 15.11.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Morten Bardrum 14.11.2023
Bo Forsberg 14.11.2023
Rune Oluf Nørregaard Nielsen 14.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Morten Bardrum 24.02.2022
Tomasz Jacek Makowski 24.02.2022
Tomasz Jacek Makowski 24.02.2022 14.11.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Bardrum 24.02.2022
Tomasz Jacek Makowski 24.02.2022
Morten Bardrum 24.02.2022 13.11.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

heimhub. ApS

Østerled 28
4300 Holbæk

CVR

43083112

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. februar 2022

P-nummer

1028030610

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive franchisevirksomhed for håndtering af flyttelejligheder, samt efter ledelsens opfattelse dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja