Louise Viborg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2022
 • CVR 43079646

Virksomheden Louise Viborg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 17. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.299 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

Egenkapital

49’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

834’ DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

784’ DKK

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  834’
  834’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  834’
  40’
  -
  9’
  -
  49’
  -
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  771’
  771’
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  834’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Louise Viborg Holding ApS 17.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Himmelbjergvej 9D · DK-8600 Silkeborg 17.05.2023
Nørre Allé 51 · DK-8000 Aarhus C 17.02.2022 16.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-17 17.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. 17.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Louise Viborg Hansen 17.02.2022
Louise Viborg 17.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Louise Viborg Hansen 17.02.2022
Louise Viborg 17.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Louise Viborg Holding ApS

Himmelbjergvej 9
8600 Silkeborg

CVR

43079646

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2022

P-nummer

1028026028

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

louiseviborg92@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt formuepleje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-