Izumihata Holdings ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2022
 • CVR 43075888

Virksomheden Izumihata Holdings ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 301.939 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

302’ DKK

-38%

Egenkapital

1.036’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

309’ DKK

-36%

Årets resultat

2023301.939 DKK
2022485.371 DKK

Likviditetsgrad

8.089 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.042’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

553’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  34’
  -
  278’
  312’
  309’
  -
  309’
  -7’
  302’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  479’
  -
  -
  489’
  489’
  -
  -
  19’
  -
  534’
  553’
  1.042’
  40’
  996’
  -
  -
  1.036’
  -
  1.036’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  1.042’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Izumihata Holdings ApS 22.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Voldgade 20 · DK-1358 København K 22.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-22 22.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Johan Kjeldgaard-Pedersen 22.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johan Kjeldgaard-Pedersen 22.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Izumihata Holdings ApS

Nørre Voldgade 20
1358 København K

CVR

43075888

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2022

P-nummer

1028021026

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

johan@data2impact.com

Telefon

26854058

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, skibe og fast ejendom samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-