Søndervigvej ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. feb. 2022
 • CVR 43074555

Virksomheden Søndervigvej ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 15. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -244.252 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-244’ DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-244’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -244’
  -
  -244’
  -244’
  -
  -244’
  -
  -244’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  38’
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Søndervigvej ApS 15.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Klingseyvej 10 · DK-2720 Vanløse 15.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-15 15.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Tine Haahr Lauridsen 15.02.2022
Mikkel Kaihøj Sand 15.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Kaihøj Sand 15.02.2022
Tine Haahr Lauridsen 15.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Søndervigvej ApS

Klingseyvej 10
2720 Vanløse

CVR

43074555

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. februar 2022

P-nummer

1028019315

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-