Foodproduction - Delikatesse ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. feb. 2022
 • CVR 43071645

Virksomheden Foodproduction - Delikatesse ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre fødevarer i.a.n." og har adresse i Galten. De blev etableret i 21. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 81.224 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Gregersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

81’ DKK

Egenkapital

121’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

104’ DKK

Likviditetsgrad

163 %

God

Afkastningsgrad

28 %

God

Soliditetsgrad

32 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

374’ DKK

Bruttofortjeneste

104’ DKK

Gældsforpligtelser

253’ DKK

Tilgodehavende

374’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  104’
  -
  -
  -
  104’
  -
  0
  -
  0
  104’
  -
  104’
  -23’
  81’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  -
  88’
  224’
  374’
  374’
  40’
  81’
  -
  -
  121’
  -
  121’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  230’
  374’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Foodproduction - Delikatesse ApS 21.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 19G · DK-8464 Galten 21.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 21.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-21 21.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Claus Gregersen 21.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sonja Marie Gregersen 20.07.2023
Claus Gregersen 21.02.2022
Bjarne Gregersen 21.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Foodproduction - Delikatesse ApS

Søndergade 19
8464 Galten

CVR

43071645

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. februar 2022

P-nummer

1028015042

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

108900
Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med fødevareproduktion, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-