BisHub ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. feb. 2022
 • CVR 43051768

Virksomheden BisHub ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger" og har adresse i København V. De blev etableret i 10. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 468.103 DKK, mens den i 2022 var på -41.782 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 88.491 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

88’ DKK

+312%

Egenkapital

83’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

97’ DKK

+333%

Årets resultat

202388.491 DKK
2022-41.782 DKK

Likviditetsgrad

336 %

-55%
God

Afkastningsgrad

73 %

+292%
God

Soliditetsgrad

63 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

133’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

468’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

50’ DKK

-57%

Tilgodehavende

105’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  468’
  -
  -
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  97’
  -
  97’
  -9’
  88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  29’
  -
  -
  -
  -
  92’
  105’
  133’
  -5’
  88’
  -
  -
  83’
  -
  83’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BisHub ApS 10.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tullinsgade 10 · DK-1618 København V 19.09.2022
Tesdorpfsvej 31B · DK-2000 Frederiksberg 10.02.2022 18.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 10.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-13 13.08.2023
2022-02-10 10.02.2022 12.08.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Maiken Steen Hummelshøj 10.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Maiken Steen Hummelshøj 10.02.2022
Thomas Strabo Hummelshøj 10.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BisHub ApS

Tullinsgade 10
1618 København V

CVR

43051768

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. februar 2022

P-nummer

1027991803

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LoppeExpressen ApS
 • Vila Vintage ApS

Branchekode

477900
Detailhandel med brugte varer i forretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@loppeexpressen.dk

Telefon

31124827

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller