MC Kørekort Rødovre ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. feb. 2022
 • CVR 43047450

Virksomheden MC Kørekort Rødovre ApS befinder sig i branchen "Køreskoler" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 9. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -65.478 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-65’ DKK

Egenkapital

-25’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-84’ DKK

Likviditetsgrad

30 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-34 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-10 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

245’ DKK

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

81’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -55’
  -
  -29’
  -
  -84’
  -
  0
  -
  0
  -84’
  -
  -84’
  -18’
  -65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  164’
  -
  164’
  -
  -
  -
  -
  164’
  -
  11’
  -
  6’
  46’
  81’
  245’
  40’
  -65’
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  270’
  245’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MC Kørekort Rødovre ApS 08.03.2022
MC Rødovre ApS 09.02.2022 07.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Rødovrevej 245 · DK-2610 Rødovre 09.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
855300 Køreskoler 09.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-08 08.03.2022
2022-02-09 09.02.2022 07.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Hakan Ücler 09.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hakan Ücler 09.02.2022
Henrik Vilhelm Jensen 09.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MC Kørekort Rødovre ApS

Rødovrevej 245
2610 Rødovre

CVR

43047450

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. februar 2022

P-nummer

1027986850

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MC Køreskole Rødovre ApS

Branchekode

855300
Køreskoler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

adm@rodovrekoreskole.dk

Telefon

25396749

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive køreskole og hermed ligestillet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-