Skovgård Huse ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2022
 • CVR 43041053

Virksomheden Skovgård Huse ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Aulum. De blev etableret i 8. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -44.578 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-45’ DKK

Egenkapital

-5’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-52’ DKK

Likviditetsgrad

15 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

603’ DKK

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

Gældsforpligtelser

608’ DKK

Tilgodehavende

20’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -52’
  -
  -52’
  -7’
  -45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  583’
  -
  -
  -
  -
  583’
  -
  -
  -
  -
  13’
  20’
  603’
  40’
  -45’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  475’
  -
  -
  -
  -
  8’
  125’
  133’
  603’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skovgård Huse ApS 08.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Bødkervej 8 · DK-7490 Aulum 08.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 08.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-08 08.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 08.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Palle Jensen Thomsen 08.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Jensen Thomsen 08.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skovgård Huse ApS

Bødkervej 8
7490 Aulum

CVR

43041053

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2022

P-nummer

1027978637

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, sælge, udvikle ejendomme og udlejning samt, direkte eller indirekte, at drive virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet eller beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-