M.D.N. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2022
 • CVR 43031279

Virksomheden M.D.N. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 24. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 463.053 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

463’ DKK

Egenkapital

503’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

463’ DKK

Likviditetsgrad

28 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

59 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

855’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

100’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  463’
  -
  463’
  -
  463’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  755’
  755’
  -
  -
  -
  -
  40’
  100’
  855’
  40’
  49’
  -
  -
  503’
  -
  503’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  352’
  855’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M.D.N. Holding ApS 24.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vængegyden 28 · DK-5600 Faaborg 26.04.2023
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø 10.02.2023 25.04.2023
Klintholmvej 1 · DK-5642 Millinge 24.01.2022 09.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-24 24.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nielsen 24.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nielsen 24.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M.D.N. Holding ApS

Vængegyden 28
5600 Faaborg

CVR

43031279

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2022

P-nummer

1027966531

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-