Hugau ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2022
 • CVR 43031082

Virksomheden Hugau ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af bijouteri og lignende varer" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 3. februar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hugau ApS 03.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ordrup Jagtvej 117 · DK-2920 Charlottenlund 03.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 03.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-03 03.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.09.2023
Selskabet tegnes af en direktør 03.02.2022 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Julie Hugau Raunstrup 11.09.2023
Julie Hugau Raunstrup 03.02.2022
Julie Hugau Raunstrup 03.02.2022 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Julie Hugau Raunstrup 03.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hugau ApS

Ordrup Jagtvej 117
2920 Charlottenlund

CVR

43031082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2022

P-nummer

1027966450

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

321300
Fremstilling af bijouteri og lignende varer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at producere og sælge smykker samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-