Motivo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2022
 • CVR 43021591

Virksomheden Motivo ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 31. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.108 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peer Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

Egenkapital

52’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

Likviditetsgrad

110 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

251’ DKK

Bruttofortjeneste

17’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

214’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  17’
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  17’
  -4’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  37’
  -
  161’
  -
  8’
  26’
  214’
  251’
  40’
  12’
  -
  -
  52’
  -
  52’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  153’
  -
  -
  -
  28’
  14’
  194’
  251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Motivo ApS 31.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Malmparken 6 · DK-2750 Ballerup 12.04.2023
Damgårdshave 8 · DK-3450 Allerød 31.01.2022 11.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 31.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-31 31.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Peer Andersen 31.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peer Andersen 31.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Motivo ApS

Malmparken 6
2750 Ballerup

CVR

43021591

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2022

P-nummer

1027953685

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med renovering, udvikling og nyopførelse af fast ejendom samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-