Kyndi-Tech ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2022
 • CVR 43013971

Virksomheden Kyndi-Tech ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 27. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -26.728 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

Egenkapital

13’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

228 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

56 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  23’
  24’
  24’
  40’
  -27’
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  10’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kyndi-Tech ApS 27.01.2022 09.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Havnevej 18 · DK-6990 Ulfborg 27.01.2022 09.11.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 27.01.2022 09.11.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-27 27.01.2022 09.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.01.2022 09.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 27.01.2022 18.10.2023

Direktører

Navn Fra Til
Søren Nikolai Kyndi 27.01.2022
Søren Nikolai Kyndi 27.01.2022 09.11.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Nikolai Kyndi 27.01.2022 09.11.2023
Søren Nikolai Kyndi 27.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kyndi-Tech ApS

Havnevej 18
6990 Ulfborg

CVR

43013971

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2022

P-nummer

1027946409

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at levere service til det maritime, tekniske tegninger, hjælp til dokumentation, inspektioner, rådgivning mellem værft og reder, teknisk assistance, med mere.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-