Olina Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2022
 • CVR 43008501

Virksomheden Olina Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 26. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.568 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+90%

Egenkapital

477’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+85%

Årets resultat

2023-4.568 DKK
2022-46.794 DKK

Likviditetsgrad

52 %

+62%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

583’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

55’ DKK

+150%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -1’
  -1’
  -2’
  -7’
  -
  -7’
  -3’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  528’
  -
  -
  528’
  528’
  -
  -
  4’
  -
  18’
  55’
  583’
  40’
  437’
  -
  -
  477’
  -
  477’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  -
  5’
  -
  106’
  583’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Olina Holding ApS 26.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Neptunvej 18 · DK-9200 Aalborg SV 26.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-26 26.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 26.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Claus Christensen 26.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Christensen 26.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Olina Holding ApS

Neptunvej 18
9200 Aalborg SV

CVR

43008501

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2022

P-nummer

1027939763

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-