Bygnetværk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2022
 • CVR 43007742

Virksomheden Bygnetværk ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 18. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 58.910 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

59’ DKK

Egenkapital

99’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

76’ DKK

Likviditetsgrad

474 %

God

Afkastningsgrad

66 %

God

Soliditetsgrad

85 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

116’ DKK

Bruttofortjeneste

88’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

82’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  88’
  -
  -12’
  -
  76’
  -
  -1’
  -
  -1’
  76’
  -
  76’
  -17’
  59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  82’
  82’
  116’
  40’
  59’
  -
  -
  99’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  116’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bygnetværk ApS 04.04.2022
Corebuis ApS 18.01.2022 03.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbrynet 2D · DK-2800 Kongens Lyngby 18.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 18.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-04 04.04.2022
2022-01-18 18.01.2022 03.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Christian Christensen 18.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Christian Christensen 18.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bygnetværk ApS

Skovbrynet 2
2800 Kongens Lyngby

CVR

43007742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2022

P-nummer

1027938805

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive service og platforms tjenester samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-