SJ-LL Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2022
 • CVR 43006908

Virksomheden SJ-LL Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 21. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.563 DKK, mens den i 2022 var på -13.651 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.756.417 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.756’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.749’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.773’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.756.417 DKK
202270.299 DKK

Likviditetsgrad

6.590 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+63%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+733%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.773’ DKK

+90%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.573’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  114’
  -4’
  -
  110’
  1.773’
  -
  1.773’
  -16’
  1.756’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  -
  131’
  1.573’
  1.773’
  40’
  1.612’
  97’
  -
  1.749’
  -
  1.749’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  24’
  1.773’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SJ-LL Holding ApS 21.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervangsvej 50 · DK-8450 Hammel 21.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-21 21.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Søren Kristian Jensen 21.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Kristian Jensen 21.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SJ-LL Holding ApS

Vestervangsvej 50
8450 Hammel

CVR

43006908

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2022

P-nummer

1027937833

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-