Dynamic Safety System ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2022
 • CVR 43004883

Virksomheden Dynamic Safety System ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 19. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -62.870 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tom Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-63’ DKK

Egenkapital

-23’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-63’ DKK

Likviditetsgrad

9 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-55 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-20 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

114’ DKK

Bruttofortjeneste

-63’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -63’
  -
  -
  -
  -63’
  -
  -
  -
  -
  -63’
  -
  -63’
  -
  -63’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  101’
  101’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  -
  -
  -
  -
  3’
  12’
  114’
  40’
  -63’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137’
  114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dynamic Safety System ApS 19.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lumbyvej 11B · DK-5000 Odense C 01.06.2022
Maglebjergvej 6 · DK-2800 Kongens Lyngby 22.03.2022 31.05.2022
Ved Klædebo 14 · DK-2970 Hørsholm 19.01.2022 21.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 19.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-19 19.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 19.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Tom Christensen 19.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tom Christensen 19.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dynamic Safety System ApS

Lumbyvej 11
5000 Odense C

CVR

43004883

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2022

P-nummer

1027935164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tc@dynamicsafetysystem.com

Telefon

53537795

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med Software udvikling, Forskning og udvikling, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-