PlusGreen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2022
 • CVR 43003089

Virksomheden PlusGreen ApS befinder sig i branchen "Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager" og har adresse i Spjald. De blev etableret i 24. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -106.774 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-107’ DKK

Egenkapital

-67’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-107’ DKK

Likviditetsgrad

27 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-440 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-276 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -107’
  -
  0
  -
  0
  -107’
  -
  -107’
  -
  -107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  0
  24’
  24’
  40’
  -107’
  -
  -
  -67’
  -
  -67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PlusGreen ApS 24.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lindevej 8 · DK-6971 Spjald 24.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 24.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-24 24.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 24.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Niels Jørgen Hedeager Madsen 24.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Jørgen Hedeager Madsen 24.01.2022 28.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PlusGreen ApS

Lindevej 8
6971 Spjald

CVR

43003089

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2022

P-nummer

1027932017

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

103900
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og fremstille fødevarer på grønne bæredygtige produkter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-