KR biler ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2022
 • CVR 42993069

Virksomheden KR biler ApS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Viborg. De blev etableret i 20. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 337.008 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

337’ DKK

Egenkapital

432’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

432’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

432’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -441’
  -
  441’
  432’
  -
  432’
  -95’
  337’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  381’
  -
  432’
  40’
  -
  -
  392’
  432’
  -
  432’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  432’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KR biler ApS 20.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Gl. Skivevej 78G · DK-8800 Viborg 27.02.2023
Kærbyvej 1 · DK-8832 Skals 20.01.2022 26.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 20.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-20 20.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kim Rasmussen 20.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Rasmussen 20.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KR biler ApS

Gl. Skivevej 78
8800 Viborg

CVR

42993069

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2022

P-nummer

1027921244

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

krbiler@yahoo.com

Telefon

25681393

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af biler og autoreparationer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-